28 listopada 2011

Program BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK


Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom stanowi podstawowe zadanie dla rodziców i nauczycieli. Wraz z rozwojem dziecka, jego samodzielności , musimy coraz bardziej wyposażyć je w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją – w zdolności radzenia sobie z sytuacją trudną. Dzieci w młodszym wieku charakteryzuje brak przewidywania skutków podejmowanych działań, słaba kontrola własnych emocji , a także niewielkie doświadczenie życiowe i wąski zasób technik radzenia sobie z różnego typu problemami. Konieczne jest zatem jak najwcześniejsze wyposażenie ich w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.
           Edukację bezpiecznego uczestnictwa dzieci w ruchu drogowym należy rozpocząć już w wieku przedszkolnym i traktować jako podstawowy element przygotowania dziecka do szkoły oraz dalszych etapów jego życia i działalności.
Dlatego też w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. bł. S. Celestyny Faron w Brzozowie podjęłyśmy działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa naszych dzieci, poprzez wdrażanie  programu Baw się i żyj bezpiecznie, unikaj zagrożeń. Pragniemy, aby rok szkolny 2011/2012 był rokiem Bezpiecznego przedszkolaka.  W związku z realizacją tematu Jestem bezpieczny na drodze , 30.09.2011 roku nasze przedszkole odwiedził pan policjant  Kazimierz Barański. Podczas spotkania dzieci poznały , zrozumiały zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym ( podczas poruszania się po chodniku, ulicy, na przejściu dla pieszych).  Poznały numery telefonów alarmowych oraz zasady ich używania - tylko w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Całe spotkanie przebiegało w miłej atmosferze a uatrakcyjniły go okolicznościowe piosenki i wierszyki przygotowane przez dzieci z gr. VI .
          W ramach współpracy z Powiatową Komendą Policji zostaliśmy zaproszeni na
I Konferencję  Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, która odbyła się w BDK . Dzieci z oddziału VI przygotowane przez Panią Alicję Byczyńską rozpoczęły spotkanie programem artystycznym   Bądźmy bezpieczni na drodze. Występ spodobał się zebranym,  a nagrodą były głośne brawa, słodycze i maskotki.


                                                                                                                           Kula Dorota


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz