27 maja 2012

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

W dniu 24.05.2012r. w Zespole Szkół nr 2 w Przysietnicy odbyło się wręczenie nagród i dyplomów w ramach zorganizowanego konkursu plastycznego"Czyste powietrze wokół nas".W imprezie - "Światowy Dzień bez Tytoniu" udział wzięło także nasze przedszkole, które reprezentowała Asia Błaż z oddziału VI "Sportowcy". Asia wykonała pracę pod opieką pani Alicji Byczyńskiej. Celem konkursu było zwiększenie świadomości u dzieci przedszkolnych i ich rodziców na temat zapobieganie palenia tytoniu oraz biernego palenia. 

18 maja 2012

POD OPIEKĄ BŁ. S. CELESTYNY FARONDokładnie 17 maja 2006 r. w naszym przedszkolu, Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Brzozowie odbyła się uroczystość nadania imienia Błogosławionej Siostry Celestyny Faron. W tym roku wypada szósta rocznica tego wydarzenia, dlatego uczciliśmy je wspólnym spotkaniem oraz występem artystycznym przygotowanym przez oddział V "Misie". Na początku wszystkie zgromadzone dzieci, nauczycieli, pracowników i rodziców przywitała pani dyrektor Anna Lasko, następnie pod przewodnictwem naszego księdza katechety, została odmówiona modlitwa i odśpiewany Hymn przedszkola. Po tym oficjalnym wstępie przedszkolaki zasłuchały się w piękny program artystyczny przygotowany pod opieką pań: Agnieszki Sowy oraz Anny Szajnowskiej-Jajko. Przedszkolaki pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki związane tematycznie z osobą i życiem naszej patronki. Ponadto przez cały tydzień dzieci na zajęciach dydaktycznych poznawały życie Kasi Faron, a następnie już błogosławionej siostry Celestyny.
 "Błogosławiona Męczennica pragnęła iść przez życie drogą miłości i wyrzeczenia, aby stać się Jego całopalną ofiarą. Z pokorą i cichością przyjęła gehennę więzienia w Jaśle i Tarnowie, by dopełnić całkowitego daru z siebie w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu… Dla współczesnego człowieka, jest dowodem na to, że Bożą Miłością można żyć zawsze i wszędzie, bez względu na to kim jesteśmy i gdzie mieszkamy. Daje świadectwo, że nawet w świecie, który szydzi z wartości ewangelicznych i je odrzuca, można zachować wiarę i nadzieję."

Jola Chrobak


17 maja 2012

SPOTKANIE Z POEZJĄ MARII KONOPNICKIEJ

15 maja, tj. we wtorek, w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Brzozowie odbyło się VIII Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej. Nasze przedszkole reprezentowały dwie dziewczynki z oddziału VI "Sportowcy": Martyna Krawiec i Wiktoria Bober. Dziewczynki do konkursu recytatorskiego przygotowała pani Alicja Byczyńska. Celem głównym spotkania było rozbudzenie zainteresowania twórczością Marii Konopnickiej wśród przedszkolaków. Dzieci miały możliwość przedstawienia wybranego utworu literackiego za pomocą środków artystycznego wyrazu ponadto rozwijały swoją wyobraźnie tworząc wspólnie prace plastyczną związana z twórczością autorki. Nasze przedszkolaki bardzo ładnie się zaprezentowały, dlatego serdecznie dziękujemy dziewczynkom i gratulujemy im udanego występu.

Jola Chrobak


14 maja 2012

ZABAWY Z WODĄ

W piątek, w naszym przedszkolu odbyły się bardzo ciekawe zajęcia o tematyce ekologicznej. Zajęcia, których tematem były: "Zabawy z wodą" zostały przygotowane i przeprowadzone przez panią Agnieszkę Sowę w grupie V "Misie". Głównym celem zajęć było poznanie zanieczyszczeń wód oraz ich niekorzystnego wpływu na człowieka, świat fauny i flory. Podczas zajęć dzieci doskonale się bawiły, poznając przy tym właściwości wody za pomocą różnych zmysłów. Jednak najciekawszą częścią zajęć okazały się dla dzieci zabawy badawcze. Przedszkolaki zobaczyły, że woda może być zanieczyszczona w sposób widoczny ale również takimi odpadami czy substancjami których nie widać. Dzieci chętnie przeprowadzały doświadczenia z wodą, cukrem, solą, olejem, octem. Widać było ich wielkie zaciekawienie i zaangażowanie w zajęcia. W zajęciach wzięły udział również inne panie z naszego przedszkola oraz chętni rodzice dzieci z oddziału V, którym serdecznie dziękujemy za obecność i zainteresowanie.

Jola Chrobak