O Nas

Nasze przedszkole - Przedszkole Samorządowe nr 1 
im. Bł. s. Celestyny Faron – znajduje się na ul. Armii Krajowej 5 
w Brzozowie.
Dyrektorem przedszkola jest mgr Anna Lasko.

Jako główne zadanie naszego przedszkola stawiamy sobie wychowanie,  nauczanie i sprawowanie opieki nad dziećmi. Każdemu przedszkolakowi zapewniamy prawidłowe warunki do rozwoju jego osobowości, zgodnie z przyjętym programem władz oświatowych.
Wychowanie dzieci w naszym przedszkolu prowadzone jest w klimacie dużej życzliwości, zrozumienia i dobroci budowanej oddziaływaniem wychowawczym i przykładem nauczycieli w oparciu o indywidualne wartości każdego człowieka.

Staramy się wspierać dzieci 
w radosnych chwilach, ale także tych dla nich trudnych. Wszyscy pracownicy tworzą atmosferę sprzyjającą wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa u dzieci, ich samoakceptację i wiarę we własne możliwości oraz aktywność 
i twórczość.


Nasza praca w zakresie opieki, wychowania i nauczania dzieci odbywa się sześciu  grupach. Każda z grup ma swoją salę wyposażoną w dostosowane do wieku pomoce dydaktyczne, ciekawe kąciki zainteresowań oraz różnorakie zabawki. Nasze grupy to:


CZARODZIEJE (dzieci 2,5 - 3 letnie)
Nauczyciele prowadzący grupę:
mgr Alicja Byczyńska
mgr Anna Lasko
mgr Anna Szajnowska-JajkoKRASNALE (dzieci 3 letnie)
Nauczyciele prowadzący grupę:
mgr Ewa Kułak-Owsiana
mgr Dorota Kula SMERFY (dzieci 3 - 4 letnie)
Nauczyciele prowadzący grupę:
mgr Teresa Nogaj
mgr Anna Szajnowska-Jajko
mgr Monika Rychlicka

 PSZCZÓŁKI (dzieci 4 letnie)
Nauczyciele prowadzący grupę:
mgr Magdalena Sobota
mgr Anna Szajnowska-Jajko
SPORTOWCY (dzieci 5 letnie)
Nauczyciele prowadzący grupę:
mgr Barbara Łuczycka
mgr Monika Rychlicka
ODKRYWCY (dzieci 5 - 6 letnie)
Nauczyciele prowadzący grupę:
mgr Agnieszka Sowa
mgr Jolanta ChrobakW naszym przedszkolu organizowane są różnorodne zajęcia dodatkowe dostosowane do zainteresowań dzieci:
·        Religia
·        Język angielski
·        Rytmika
·        Kółko logopedyczne
·        Kółko taneczne
·        Kółko plastyczne
·        Kółko teatralne
·        Kółko „Mały ekolog”
·        Kółko „Mały odkrywca”


Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych, prowadzonych w sali zabaw „KORFIK” oraz zajęciach gimnastycznych prowadzonych metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne, R. Labana, C. Orffa na sali gimnastycznej.Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 6.30 do 16.30