17 listopada 2011

„Zaczarowane słowa”- spotkanie z poezją Wandy ChotomskiejJuż po raz kolejny w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 im bł. s. Celestyny Faron w Brzozowie odbył się konkurs recytatorski. Tym razem było to spotkanie z poezja Wandy Chotomskiej, która jest znaną i cenioną polską pisarką, jedną z najwybitniejszych współczesnych autorek wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży. Napisała ponad 200 książek, audycji radiowych i telewizyjnych, scenariuszy do filmów krótkometrażowych i sztuk teatralnych. Stworzyła niezapomniany cykl dobranocek Jacek i Agatka. Jej utwory są pełne humoru, uśmiechu i radości życia. Wanda Chotomska żadnego malucha nie zostawi obojętnym, każdego zaczaruje i zrymuje. Jak wielu twierdzi, to prawdziwa czarodziejka słów, bawi się nimi w sposób zaskakujący i wielce odważny, igra skojarzeniami, zawsze jednak porusza się po świecie najbliższym dziecku. Uczy, ale nie poucza, zdobywa czytelników żartem delikatnym i celnym. Jej utwory oprowadzają dzieci po otaczającym je świecie, podkreślają znaczenie przyjaźni, uczą wrażliwości i rozwijają wyobraźnię. W twórczości Wandy Chotomskiej możemy dostrzec także wiele walorów dydaktyczno- wychowawczych, które sukcesywnie rozwijane mogą przyczynić się do kształtowania wrażliwości na piękno żywego słowa.
Przewodnim celem tegorocznego spotkania z potkania z poezją była popularyzacja twórczości Wandy Chotomskiej wśród najmłodszych, upowszechnianie sztuki recytacji oraz integracja środowiska przedszkolnego.
Na wstępie dyrektor przedszkola Anna Lasko przywitała dzieci oraz licznie przybyłych rodziców. Następnie odbyła się inscenizacja wiersza pt. „Chłopak na opak”, przygotowana przez dzieci uczęszczające na kółko teatralne podpieką Agnieszki Sowy. Kolejno występowali uczestnicy z poszczególnych grup, począwszy od maluchów po straszaki, łącznie 29 dzieci. Każde dziecko recytowało jeden wiersz Wandy Chotomskiej, który przygotowywało  w domu z pomocą rodziców.
Po niewątpliwie starannie przygotowanych występach wszystkich uczestników komisja konkursowa złożona z zaproszonych rodziców oraz pozostałych przedszkolaków  intensywnością braw i okrzyków oceniła występy uczestników i postanowiła nagrodzić wszystkich wręczając im dyplomy, książeczki  oraz słodki upominek.
Podczas całego spotkania panowała serdeczna atmosfera zarówno rodzice jak i koledzy dopingowali swoich przyjaciół i nagradzali ich gromkimi brawami. Mamy nadzieję, że poprzez tego rodzaju formy popularyzacji poezji wśród dzieci  będziemy kształtować poczucie estetyki i wrażliwości na piękno polskiej poezji.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz