21 września 2012

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Nasze przedszkole odwiedzili dzisiaj wyjątkowi goście. Na spotkanie z przedszkolakami przybyli bowiem aspirant sztabowy pan Kazimierz Barański oraz młodsza aspirant pani Anna Karaś, którzy w ramach prowadzonego w naszym przedszkolu programu "Baw się i żyj bezpiecznie" spotkali się z dziećmi. Najpierw wszystkie dzieci wysłuchały programu artystycznego przedstawionego przez dzieci z oddziału VI "Odkrywcy" pt.: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Była to jednocześnie okazja dla policjantów do   przypomnienia dzieciom o tym jak należy zachowywać się na drodze i o czym szczególnie małe dzieci powinny pamiętać. 
   Tradycyjnie już, pan Kazimierz Barański obdarował dzieciaki słodyczami, przekazał im odblaski oraz pluszowe pancerniki, które mają przypominać o konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodach.
Więcej zdjęć znajduje się na stronie:

17 września 2012

II KONFERENCJA O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM

     Dzieci uczestniczą w ruchu drogowym praktycznie od urodzenia. Już od najmłodszych lat należy przygotować je do bezpiecznego zachowania się, tak aby unikały zagrożenia i nie powodowały ich swoim zachowaniem. Należy zawsze pamiętać, ze są one jedną z najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie im bezpieczeństwa możliwe jest tylko przy wspólnym działaniu rodziców, nauczycieli i policji. Dlatego tak ważne jest racjonalne i konkretne współdziałanie dorosłych na rzecz powiększenia bezpieczeństwa dzieci, będących uczestnikami ruchu drogowego. W tym działaniu jest też określona rola dla każdego nauczyciela. Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowią wartość, o którą powinni się troszczyć wspólnie rodzice, nauczyciele i organizatorzy ruchu drogowego. Nauczyciele stają więc przed wyzwaniem nauczenia dzieci zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przykład dorosłych jest najskuteczniejszym sposobem uczenia dzieci właściwego zachowania. Wzory zachowań dziecko przejmuje od dorosłych przez naśladownictwo. Powinniśmy więc wystrzegać się wszelkich błędów, brawury, lekceważenia przepisów itp., gdyż dziecko może przyjąć takie postępowanie za normę lub przyjąć je podświadomie.

Edukację bezpiecznego uczestnictwa dzieci w ruchu drogowym należy rozpocząć już w wieku przedszkolnym i traktować jako podstawowy element przygotowania dziecka do szkoły oraz dalszych etapów jego życia i działalności. Dlatego też w naszym przedszkolu podjęłyśmy działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa naszych dzieci, poprzez wdrażanie programu Baw się i żyj bezpiecznie, unikaj zagrożeń. Podczas zajęć dzieci poznają zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym (podczas poruszania się po chodniku, ulicy, na przejściu dla pieszych). Poznają numery telefonów alarmowych oraz zasady ich używania - tylko w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. W ramach współpracy z Powiatową Komendą Policji zostaliśmy też zaproszeni na II Konferencję Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, która odbyła się w BDK . Dzieci z oddziału VI „Odkrywcy” przygotowane przez panią Jolantę Chrobak rozpoczęły spotkanie programem artystycznym Bezpieczni na drodze. Występ spodobał się zebranym, a nagrodą były głośne brawa, słodycze i maskotki.

                                              


16 września 2012

NAMALUJ ŚWIAT PRZEZ OKNO OKNOPLAST

W lipcu do naszego przedszkola uczęszczały dzieci na półkolonię, dlatego wzięliśmy udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez firmę OKNOPLAST. Jak się okazało przedszkolaki na wakacjach nie tylko odpoczywają, bawią się ale także uwielbiają tworzyć piękne prace.  W konkursie wzięło bowiem udział ponad czterdzieści prac. Celem konkursu było kształtowanie wyobraźni dzieci, a także kształtowanie wśród nich pozytywnego wizerunku postrzegania świata. Tematyka prac plastycznych dotyczyła  świata widzianego przez dziecko przez okno Oknoplastu. Z naszego przedszkola w konkursie wzięło udział siedmioro dzieci, które przygotowały piękne prace pod okiem
pani Teresy Nogaj i pani Jolanty Chrobak. 

Laureatów konkursu organizowanego pod patronatem burmistrza Brzozowa - Józefa Rzepki oraz OKNOPLAST Sp. z o.o. poznaliśmy podczas obchodów Dni Brzozowa. Dzieci były bardzo zadowolone. Każde z nich otrzymało pamiątkowy dyplom, natomiast wyróżnione dzieci otrzymały upominki ufundowane przez Burmistrza Brzozowa
i Firmę Oknoplast.
NOWY ROK SZKOLNY 2012/2013I tak rozpoczynamy kolejny, wspólny rok w Przedszkolu Samorządowym nr 1
 im. bł. s. Celestyny Faron. 

W poniedziałek, 4 września, od samego rana w przedszkolu panował gwar. Niektóre dzieci z uśmiechem wracały do swych grup po wakacyjnej przerwie, dla innych dzień ten był jednym
z najtrudniejszych dni. Po raz pierwszy przekroczyły one próg przedszkola. Chociaż rozstanie było dla wielu przedszkolaków i ich rodziców trudne, dzieci szybko zaaklimatyzowały się i zadowolone wracały do domów. 

Wraz z nowym rokiem szkolnym mamy wiele planów
i pomysłów na to jak można spędzić czas 
z dziećmi. Mamy pewność, że będzie to kolejny wspaniały rok. 
 Wszystkim nauczycielom i dzieciom, jak co roku życzymy, aby ten rok szkolny, był wspaniałą przygodą pełną uśmiechu
i radości! Rodziców natomiast zapraszamy do współpracy
i aktywnego udziału w życiu przedszkola.

 
 Nie pozostaje nam nic innego jak ogłosić, że nowy rok szkolny 2012/2013 uważamy za OTWARTY!