21 marca 2012

SPOTKANIE TEATRZYKÓW KUKIEŁKOWYCH

6 marca 2012 r. w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Humniskach odbyło się V Spotkanie teatrzyków kukiełkowych. Nasze przedszkole reprezentowała dwójka dzieci z najstarszej grupy - "Sportowców". Martyna Krawiec oraz Karol Górniak przedstawili teatrzyk pt.: "O wiośnie w lesie i wiewiórki ważnym interesie". Dzieci przygotowywała do występu pani Alicja Byczyńska, która wykonała także kukiełki potrzebne do występu. Dzięki takim konkursom teatralnym dzieci uczą się organizowania swojej zabawy w teatr z wykorzystaniem pacynek i kukiełek, rozwijają także wrażliwość na żywe słowo, uczą się mówić w taki sposób, by inni chcieli ich słuchać. Ponadto uczą się i wyrabiają swoją odwagę i śmiałość, a także rozwijają inwencje twórczą i uzdolnienia aktorskie. Dziękujemy sportowcom za godne reprezentowanie naszej placówki i gratulujemy udanego występu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz